1

Hvor lange er sidene i kvadratet?En sirkel har radius 10,0 cm. Et kvadrat har like stor omkrets som sirkelen. Hvor lange er sidene i kvadratet?
2

Konstruer trekantenΔABC har målene AB = 6,0 cm, ∠A = 75° og BC = 8,0 cm.

a) Tegn en hjelpefigur.

b) Konstruer trekanten.

c) Konstruer høyden fra C til AB.

d) Skriv forklaring til konstruksjonen.
  
  
3

Konstruer trekantenI trekant ABC er ∠A = 75°, AB = 6,5 cm og ∠B = 67,5°.
a) Tegn en hjelpefigur.

b) Konstruer trekanten.

d) Skriv forklaring til konstruksjonen.
4

Volum til rett prismeHva er volumet til et rett prisme som har lengde 4 cm, bredde 2 cm og høyde 5 cm?
5

Volum til rett prismeHva er volumet til et rett prisme som har lengde 5 cm, bredde 3 cm og høyde 2 cm?
6

Volum til rett prismeHva er volumet til et rett prisme som har lengde 8 cm, bredde 6 cm og høyde 10 cm?