1

Vinkler og sirkler1. Konstruer en trekant som har en vinkel som har 90° og en som har 60°. Hvor mange grader er den siste vinkelen i trekanten?

2. Konstruer en sirkel som har radius = 5 cm. Hvor lang er omkretsen av denne sirkelen?

3. Konstruer en vinkel er 30°