1

Kor stort er rommet (1)?Frank har eit soverom som er 5m langt og 4m breidt. 

Kor mange kvadratmeter er rommet?

 

1) lag ei skisse av rommet.

2) rekn ut storleiken av rommet.
  
  Video forklarer areal og omkrets.
https://m.youtube.com/watch?v=3SsDqFKUfOo
  Teksta til norsk
https://nb.khanacademy.org/math/geometry/hs-geo-foundations/hs-geo-area/v/perimeter-and-area-basics
2

Kor stort er rommet (1)?Fredrik har eit rom som er 5 m langt og 4 m breidt.

 

Fredrik lurer på kor mange kvadratmeter rommet hans er fordi han skal legge eit gulvteppe.

oppgåve: kor mange kvadratmeter gulvteppe trenger Fredrik?

 

Han skal også legge ei list nede på gulvet for å halde teppet på plass, kor mange meter trenger han med lister, når han skal legge det rundt golvet, men ikkje føre døra som er 1 meter breid?
    
  Teksta til norsk
https://nb.khanacademy.org/math/geometry/hs-geo-foundations/hs-geo-area/v/perimeter-and-area-basics
  Areal og omkrets
https://m.youtube.com/watch?v=3SsDqFKUfOo
  Areal er inni
3

Finn ting i hjemmet dittFinn 3 ting i hjemmet ditt som er mellom 1 m2 og 2 m2.

Skriv også utregningen slik at du viser hvordan du vet at det er mellom disse to målene.
  
  Her er en lenke som forklarer litt hvordan du regner areal.
http://learnlearn.net/Matematikk/Areal.htm