1

Trekk sammena) 3a + 2a
b) 5a + 4a 
c) 4b + 2b
d) 3b + 4b
2

Trekk sammena) 2a + 3a + 2a
b) 5a + 3a + 2a
c) 3x + 4x + 2x
d) 2x + 2x + 3x
3

Trekk sammena) 5x – 2x
b) 4x – 2x 
c) 6a – 2a
d) 5a – 3a
4

Trekk sammena) 6b + 2b + 3b
b) 4a + 3a + 3a 
c) 3a + 4a + 2a
d) 5b + 3b + 3b
5

Trekk sammena) 3x + 4x + 2x
b) 5x + 3x + 4x 
c) 8x + 2x + 2x
d) 6x + 4x + 3x
6

Trekk sammena) 6a – 3a
b) 8a – 2a 
c) 4a – 2a
d) 5a – 2a
7

Trekk sammena) 4a + 3a
b) 5a – 2a 
c) 3x + 2x + 4x
d) 8x – 3x
8

Trekk sammena) 4a + 5a

b) 3a + 3a

c) 5a + 2a

d) 3b + 2b
9

Trekk sammena) 6a – 4a

b) 7a – 3a

c) 8b – 2b

d) 9b – 5b
10

Trekk sammena) 2a + 3a + 4a

b) 5x + 2x + 3x

c) 4x + 3x + 5x

d) 2b + 2b + 3b
11

Hvilket tall står x for?a) (x + 3) · 2 = 14

b) x + 3 · 2 = 14

c) (x - 4) · 3 = 18

d) x - 4 · 3 = 18

e) (13 - 6) · x = 14

e) 13 - 6 · x = 7

 
12

Hvilket tall står x for?a) x : 2 + 13 = 15

b) x : 4 + 12 =   15

c) x : 6  + 11 = 15
13

Hvilket tall står x for?a)       (25 + 5) : 5 = x

b)      (45 + x) : 11 = 5

c)       (100 – x) : 8 = 8
14

Hvilket tall står x for?a) 42 : (x + 2) = 6

b) 60 : (5 + x) = 5

c) x : (4 + 11) = 10
15

Hvor mange appelsiner spiste EvaEva spiste 3 appelsiner hver dag.

a)   Hvor mange appelsiner spiste Eva på 4 dager?   

b)   Hvor mange appelsiner spiste Eva på 7 dager?

c)   Hvor mange appelsiner spiste Eva på 10 dager?

d)   Lag en formel som viser hvor mange appelsiner Eva spiste.
16

Trude lager muffinsTrude skulle lage muffins som klassen skulle selge på et foreldremøte. Hvis hun laget røre av en liter melk, fikk hun 12 muffins.

a)   Hvor mange muffins fikk Trude hvis hun laget røre av 2 liter melk?

b)    Hvor mange muffins ble det av 4 liter melk?        

c)   Regn ut hvor mange muffins det ble av 5 liter melk.

d)    Lag en formel som viser hvor mange muffinsplater det ble, avhengig av hvor mange liter hun brukte.
17

Løs likningen1)    - 6x + 4 = 28

 2)   4x - 3 = - 43

3)   10 - 7x = 3

 4)    - 5x - 3 = - 38

5)   9 + 4x = 37

 6)   2x + 6 = 8

7)   9 - 5x = 49

 8)   4 - 6x = 16

9)   10 - 6x = 64 

 10)   3 + 7x = - 67

 
18

Løs likningen1.)    6x + 7 = - 23

 2.)    - 4x + 6 = - 6

3.)    6 - 7x = 83

 4.)    5x + 8 = 8

5.)    - 2x + 5 = 1

 6.)    - 3 - 7x = - 80

7.)    - 2x + 3 = 13

 8.)    - 3x + 3 = 3

9.)    6 + 6x = - 42

 10.)    5x - 4 = - 59
19

Løs likningen1)    - 2x + 2 = - 2 

 2)    - 7x + 6 = 13 

3)   3x - 8 = - 2 

 4)    - 5x + 9 = 39

5)   4x - 10 = - 6

 6)    - 5x - 7 = - 52

7)   4x + 8 = 48

 8)   3 + 4x = - 33

9)   3x + 4 = 22

 10)    - 3x + 4 = 4 
20

Finn største talletPlasser en eller flere parenteser i dette regneuttrykket:
20 + 5 · 6 : 5 – 1 + 8 : 2

Hva er det største svaret du får?
Hva er det minste svaret du får?
Sammenlign med resten av klassen.
 
21

Finn største talletPlasser en eller flere parenteser i dette regneuttrykket:
24 : 4 + 6 – 3 + 5 · 6 – 4 – 1

Hva er det største svaret du får?
Hva er det minste svaret du får?
Sammenlign med resten av klassen.
 
22

Isram kjøper mangoerIsram kjøper noen mangoer og noen epler, totalt 20 stykker. En mango koster 15 kr og et eple koster 10 kr. Han betaler det samme for alle mangoene som han betaler for alle eplene.
23

Varlia skoleDet er 16 flere jenter enn gutter på et klassetrinn på Varlia skole. 30% av elevene er gutter. Hvor mange elever er det på trinnet?
24

Per kjøper eggPer kjøper en dag 126 egg til kafeen sin. Det er 60% av alle eggene som trenger til kafeen sin. Hvor mange egg trenger Per?
25

Arne kjøper klokkeEn klokke som Arne ønsker å kjøpe er på tilbud og koster 2400 kr. Det er 80% av vanlig pris. Hva kostet klokka før den kom på salg?
26

Løs oppgaveneLøs oppgavene
a)  

 (20 – 7) · 3 + 11 = 

20 – 7  · 3 + 11 = 

b)    

60 : (13 – 9) – 7 + 9 = 

60 : (13 – 9) – (7 + 9) = 

c)  

 (10 – 4) · (5 + 3) + 9 – 7 = 

(10 – 4) · (5 + 3) + (9 – 7) = 


 
27

Løs oppgavene
a)    3 · (6 + 3) = 

b)    5  · (6 – 4) = 

c)    100 : (12 – 2) = 

d)    200 : (4 + 16) = 

e)    (90 – 36) · 4 =

f)    (38 + 6) : 4 =
28

Løs oppgavenea)    8 · (6 + 3) = 

b)    5  · (20 – 4) = 

c)    100 : (7 – 2) = 

d)    200 : (9 + 16) = 

e)    (210 – 36) · 4 = 

f)    (83 + 7) : 4 = 
 
29

Varlia skole15% av elevene er syk på Varlia skole en uke i november. Det var 30 elever som var syke. Hvor mange er det totalt på skolen?
30

Kai kjøper bokKai har 600 kr. Han kjøper en bok til 118 kr og en penn til 32 kr. Hvor stor prosent av pengene har han igjen?
31

Lise gir pengerLise tjener 500 kr en uke. Hun gir 200 kr av det han tjener til Tor. Hvor mange prosent av lønnen ga Lise til Tor?
32

Rune fiskerRune fikk torsdag 5 fisker. Den minste veide 1kg og alle fiskene veide gjennomsnittlig 3 kg til sammen. Hvor mye kunne de 5 fiskene ha veid for at gjennomsnittet skal bli 3 kg?
Flere svar kan være riktig, skriv ned et riktig svar.

Forklar hvordan du kom frem til riktig svar.
 
33

Rune fiskerRune fikk onsdag fire fisker. Gjennomsnittsvekten av fiskene var 5 kg. Den minste fisken veide 2 kg, den nest største veide 6 kg og den største 8 kg. Hvor tung var den tredje fisken?
34

Rune fiskerRune fikk tirsdag tre fisker. Gjennomsnittsvekten av fiskene var 6 kg. Den minste fisken veide 2 kg og den største 8 kg. Hvor tung var den tredje fisken?
35

Rune fiskerRune fikk mandag tre fisker. Gjennomsnittsvekten av fiskene var 6 kg. Den minste fisken veide 5 kg og den største 7 kg. Hvor tung var den tredje fisken?
36

Ruben løper i gymtimenI en gymtime løper Ruben fem runder rundt skolegården, pluss en runde på 1400 m i skogen. Pia løper sju runder rundt skolegården. Etterpå se de at hvis Pia hadde løpt 200 m lenger, ville de ha løpt like langt. 
Hvor lang er runden i skolegården?
 
37

Løs likningenHvilket tall står x for?
a)    2x + 12 = 4x 

b)    44 +3x = 4x – 2

c)    14x - 21 = 6x + 3 

d)    12 = 6x – 2 + x
 
38

Lag formelLag en egen formel S. (eksempel S = 11 · n  - 3)
Skriv ned hva S blir når n er 1, 2, 3, 10, 100, 150
Lag også fasit. 
Gi oppgaven til en i klassen.
 
39

Vera lager syltetøyVera selger hjemmelaget syltetøy i glass og saft i flasker. Hvert glass koster 40 kr, og hver flaske koster 50 kr.
Lag en likning med x til hver oppgave og regn ut hvor mange glass syltetøy hun selger hver dag.
a)    På torsdag selger hun kun syltetøy, og hun tjener 160 kr
b)    På fredag selger hun syltetøy og en flaske saft og tjener 410 kr
c)    På lørdag selger hun syltetøy og fem flasker sagt og tjener 450 kr
 
40

Hva er T?T = 7 · n  - n

Bruk formelen over til å finne T når: 
a)    n = 4

b)    n = 8

c)    n = 100
 
41

Hva er x?Hvilket av de tre tallene står x for i hver likning?
(Velg mellom A, B eller C)
Vis ved utregning at du har riktig svar.
a)    2x + 1 = 31
A: 10, B: 15, C: 20

b)    6x + 4 = 34
A: 5, B: 6, C: 4

c)    3x + 4 = 28
A: 4, B: 6, C: 8

d)    5x - 2 - x = 38
A: 10, B: 8, C: 11


 
42

Hva er T?T = n - 7 · 3  

Bruk formelen over til å finne T når: 
a)    n = 4

b)    n = 12

c)    n = 100
 
43

Hva er T?T = 3 · n – 5

Bruk formelen over til å finne T når: 
a)    n = 3

b)    n = 5

c)    n = 10

d)    n = 20