1

Trekk sammena) 3a + 2a
b) 5a + 4a 
c) 4b + 2b
d) 3b + 4b
2

Trekk sammena) 2a + 3a + 2a
b) 5a + 3a + 2a
c) 3x + 4x + 2x
d) 2x + 2x + 3x
3

Trekk sammena) 5x – 2x
b) 4x – 2x 
c) 6a – 2a
d) 5a – 3a
4

Trekk sammena) 6b + 2b + 3b
b) 4a + 3a + 3a 
c) 3a + 4a + 2a
d) 5b + 3b + 3b
5

Trekk sammena) 3x + 4x + 2x
b) 5x + 3x + 4x 
c) 8x + 2x + 2x
d) 6x + 4x + 3x
6

Trekk sammena) 6a – 3a
b) 8a – 2a 
c) 4a – 2a
d) 5a – 2a
7

Trekk sammena) 4a + 3a
b) 5a – 2a 
c) 3x + 2x + 4x
d) 8x – 3x
8

Trekk sammena) 4a + 5a

b) 3a + 3a

c) 5a + 2a

d) 3b + 2b
9

Trekk sammena) 6a – 4a

b) 7a – 3a

c) 8b – 2b

d) 9b – 5b
10

Trekk sammena) 2a + 3a + 4a

b) 5x + 2x + 3x

c) 4x + 3x + 5x

d) 2b + 2b + 3b
11

Hvilket tall står x for?a) (x + 3) · 2 = 14

b) x + 3 · 2 = 14

c) (x - 4) · 3 = 18

d) x - 4 · 3 = 18

e) (13 - 6) · x = 14

e) 13 - 6 · x = 7

 
12

Hvilket tall står x for?a) x : 2 + 13 = 15

b) x : 4 + 12 =   15

c) x : 6  + 11 = 15
13

Hvilket tall står x for?a)       (25 + 5) : 5 = x

b)      (45 + x) : 11 = 5

c)       (100 – x) : 8 = 8
14

Hvilket tall står x for?a) 42 : (x + 2) = 6

b) 60 : (5 + x) = 5

c) x : (4 + 11) = 10
15

Hvor mange appelsiner spiste EvaEva spiste 3 appelsiner hver dag.

a)   Hvor mange appelsiner spiste Eva på 4 dager?   

b)   Hvor mange appelsiner spiste Eva på 7 dager?

c)   Hvor mange appelsiner spiste Eva på 10 dager?

d)   Lag en formel som viser hvor mange appelsiner Eva spiste.
16

Trude lager muffinsTrude skulle lage muffins som klassen skulle selge på et foreldremøte. Hvis hun laget røre av en liter melk, fikk hun 12 muffins.

a)   Hvor mange muffins fikk Trude hvis hun laget røre av 2 liter melk?

b)    Hvor mange muffins ble det av 4 liter melk?        

c)   Regn ut hvor mange muffins det ble av 5 liter melk.

d)    Lag en formel som viser hvor mange muffinsplater det ble, avhengig av hvor mange liter hun brukte.
17

Løs likningen1)    - 6x + 4 = 28

 2)   4x - 3 = - 43

3)   10 - 7x = 3

 4)    - 5x - 3 = - 38

5)   9 + 4x = 37

 6)   2x + 6 = 8

7)   9 - 5x = 49

 8)   4 - 6x = 16

9)   10 - 6x = 64 

 10)   3 + 7x = - 67

 
18

Løs likningen1.)    6x + 7 = - 23

 2.)    - 4x + 6 = - 6

3.)    6 - 7x = 83

 4.)    5x + 8 = 8

5.)    - 2x + 5 = 1

 6.)    - 3 - 7x = - 80

7.)    - 2x + 3 = 13

 8.)    - 3x + 3 = 3

9.)    6 + 6x = - 42

 10.)    5x - 4 = - 59
19

Løs likningen1)    - 2x + 2 = - 2 

 2)    - 7x + 6 = 13 

3)   3x - 8 = - 2 

 4)    - 5x + 9 = 39

5)   4x - 10 = - 6

 6)    - 5x - 7 = - 52

7)   4x + 8 = 48

 8)   3 + 4x = - 33

9)   3x + 4 = 22

 10)    - 3x + 4 = 4