1

LigningerA. X – 93 = 393
2

LigningerB. X – 142 = 29
3

LigningerC. X – 317 = 99
4

LigningerA. X + 266 = 312
5

LigningerB. X + 543 = 657
6

LigningerC. 405 – X = 229
7

Løs likningen1)    - 15 = x - 4 

2)   6 = x - 6

3)   x + 9 = 12   

4)   x + 10 = 16  

5)   x - 3 = 5   

6)   x + 3 = 10   
 
7)   x + 8 = 19
 
8

Løs likningen1)    - 7 + x = - 19 

2)   x - 6 = -1

3)   7 + x = 1

4)   x + 1 = 13
 
5)   x - 7 = - 12

6)   x - 9 = 1  

7)   3x = 24 

8)   x + 10 = 11  

9)   x + 2 = 9  

10)   x - 9 = - 6  
9

Slå sammen uttrykkeneOppgave 1:  27 y + 5 y =
Oppgave 2:  10 y - 5 y =
Oppgave 3:  16 x - 7 x =
Oppgave 4:  16 c - 2 c =
Oppgave 5:  24 c + 8 c =
Oppgave 6:  11 c + 8 c =
Oppgave 7:  10 x + 3 x =
Oppgave 8:  16 x - 8 x =
Oppgave 9:  24 y + 4 y =
 
10

Slå sammen uttrykkeneOppgave 1:  16 x + 2 x =
Oppgave 2:  14 c - 7 c =
Oppgave 3:  21 b - 5 b =
Oppgave 4:  11 x - 8 x =
Oppgave 5:  18 y + 6 y =
Oppgave 6:  29 c + 5 c =
Oppgave 7:  23 a + 2 a =
Oppgave 8:  26 b - 3 b =
Oppgave 9:  21 a - 8 a =