1

Ta 3, betal for 2Tilbudet TA 3, BETAL FOR 2 betyr at du får kjøpt tre varer, men betaler bare for to varer.

a) Én T-skjorte koster 100 kroner.
Hvor mange prosent avslag vil du få ved å benytte deg av tilbudet TA 3, BETAL FOR 2 ?
2

Gruppeøvelse til dypere forståelse av sammenhengen mellom brøk, desimaltall og prosentGruppearbeid til 2-3 elever i hver gruppe

Bestemt dere i gruppen for 3 tall mellom 0-2. 

1. Første tallet skal være en brøk.

2. Andre tallet skal være et desimaltall.

3. Tredje tallet skal være i prosent.

Gruppen skal nå tegne en tallinje og plassere de 3 utvalgte tallene på tallinjen sin. De skal diskutere hvor de synes at tallene skal være riktig plassert.

 

Avsluttende oppsummering på tavlen:

Tegn en stor talllinje på tavlen. Marker punktet 0 på talllinjen og et sluttpunkt som tilsvarer verdien av tallet 2.

Én fra hver gruppe skal nå gå fram til tavlen og tegne inn sine 3 tall på felles tallinjen. Sammenlign resultatene. Diskuter eventuelle feil/misoppfatninger i felleskap.
3

ProsentOppgave 1

På en skole er det 140 elever.
55 % er jenter og 45 % er gutter.
Regn ut hvor mange gutter og jenter det er på skolen.

Oppgave 2

Vanlig billettpris fra Kristiansand til Arendal med buss er 140 kroner.

Jan er student og betaler bare 60 % av vanlig pris. Hvor mye betaler Jan?

Oppgave 3

Ei bok kostet før 300 kroner, men selges nå 35 % billigere. Hva er den nye prisen på boka?

Oppgave 4

En pærebrus gikk opp i pris fra 12 til 15 kroner. Hvor mange prosent ble prisen satt opp?

Oppgave 6

Et par sko kostet 900 kr men ble satt ned med 20 %.

Hvor mange kroner ble prisen satt ned? Hva er den nye prisen på skoene?

Oppgave 7

Ei bukse blir satt ned fra 850 kr til 680 kr. Hvor mange prosent blir prisen satt ned?

Oppgave 8

På en arbeidsplass er det 39 menn og 21 damer.
Regn ut hvor mange prosent menn det er på arbeidsplassen. Hvor mange prosent er damer?