1

Hvordan skal Betina fordele blåbær?Betina har plukket 4 L blåbær som hun skal fordele på beholdere. 
Hver beholder rommer 13 L.

Hva er det minste antall beholdere Betina trenger?