1

Addisjon av brøker med lik nevnera) 15+35

b) 36+36

c) 58+18

d) 35+35