1

DivisjonSeks ungdommer skal dele 822kr likt mellom seg. Hvor mye får hver?

 
2

DivisjonTo gutter og fire jenter hjelper til med å kaste 90 søppelsekker. De blir enige om å dele søppelsekkene likt mellom seg. Hvor mange søppelsekker må hver av barna kaste?

 


 

3

Fordele blomsterRoger skulle fordelte blomster i ulike krukker. Det skulle være 8 blomster i hver krukke. Roger hadde til sammen 42 blomster.
Han tok derfor 42 : 8 = 5,25
a)    Hva betyr «5» i svaret?
b)    Hva betyr «,25» i svaret?
 
4

Lise skal fordele eggLise var på besøk til Onkel Jarle, som bodde på en bondegård med mange høner.

Torsdag skulle Lise fordele 180 egg i kartonger.

I hver kartong er det plass til 12 egg. Hvor mange kartonger med egg ble det?
    
  Her må du bruke divisjon
  Lær å dividere
https://www.youtube.com/watch?v=gLRay1kvYP0
5

Divider i hodeta) 980 : 100
b) 982 : 1000
c) 94 : 10
d) 341 : 1000
 
6

Divider i hodeta) 351 : 100
b) 439 : 1000
c) 328 : 100
d) 482 : 100
 
7

Divider i hodeta) 757 : 1000
b) 327 : 1000
c) 269 : 10
d) 938 : 10
 
8

Divider i hodeta) 51,4 : 100
b) 89,3 : 1000
c) 52,6 : 10
d) 78,9 : 10
 
9

Divider i hodeta) 35,5 : 1000
b) 56,7 : 10
c) 4,9 : 10
d) 80,1 : 100
 
10

Divider i hodeta) 82,6 : 1000
b) 4,4 : 1000
c) 57,1 : 1000
d) 1,8 : 1000
 
11

Divider i hodeta) 38,65 : 10
b) 6,03 : 10
c) 29,9 : 10
d) 3,67 : 1000
 
12

Divider i hodeta) 99,14 : 10
b) 86,66 : 10
c) 47,38 : 100
d) 35,21 : 1000
 
13

Divider i hodeta) 97,75 : 10
b) 43,29 : 1000
c) 34,33 : 100
d) 20,74 : 1000
 
14

Divider i hodeta) 6,83 : 1000
b) 8,28 : 1000
c) 3,46 : 10
d) 4,69 : 10
 
15

Divider i hodeta) 8,76 : 1000
b) 7,31 : 100
c) 1,05 : 100
d) 1,54 : 100
 
16

Divider i hodeta) 3,74 : 10
b) 1,5 : 1000
c) 9,01 : 1000
d) 9,84 : 100
17

Divider i hodeta) 0,89 : 10
b) 0,13 : 10
c) 0,03 : 1000
d) 0,85 : 1000
 
18

Divider i hodeta) 0,32 : 100
b) 0,23 : 100
c) 0,66 : 100
d) 0,77 : 100
 
19

Divider i hodeta) 0,58 : 10
b) 0,95 : 1000
c) 0,67 : 10
d) 0,89 : 1000
 
20

Divider i hodeta) 820 : 10
b) 216 : 10
c) 781 : 100
d) 935 : 10
 
21

Divider i hodeta) 142 : 100
b) 547 : 100
c) 456 : 10
d) 412 : 10
 
22

Divider i hodeta) 188 : 100
b) 500 : 10
c) 629 : 100
d) 712 : 10
 
23

Divider i hodeta) 726 : 100
b) 782 : 10
c) 221 : 100
d) 966 : 100
 
24

Divider i hodeta) 778 : 10
b) 963 : 10
c) 999 : 100
d) 387 : 10