1

Still opp og regn utStill opp og regn ut disse

a) 788 : 2

b) 6201 : 9

c) 1131 : 3

d) 252 : 3

e) 3376 : 4
2

Still opp og regn utStill opp og regn ut disse

a) 8046 : 9

b) 524 : 2

c) 3180 : 6

d) 792 : 9

e) 312 : 4
3

Still opp og regn utStill opp og regn ut disse

a) 1821 : 3

b) 2454 : 6

c) 6336 : 9

d) 2512 : 8

e) 4102 : 7

f) 3092 : 4
4

Still opp og regn utStill opp og regn ut disse

a) 3592 : 4

b) 384 : 2

c) 5400 : 10

d) 2754 : 6

e) 880 : 5

f) 658 : 2
5

Oppgaver i divisjon (oppstillings- og utregningsøving)1: a) 64:2=          b) 96:3=          c) 88:4=

2: a) 74:2=          b) 75:3=          c) 92:4=

3: a) 158:2=          b) 249:3=          c) 572:4=

4: a) 4 635 285:5=          b) 9 634 527:9=         c) 1 719 284:7=
    
  Husk fremgangsmåten: Dele - gange - minus - trekk ned
  Hjelp til divisjon
https://www.youtube.com/watch?v=wqcDKAGePxA&t=1s
6

Oppgaver divisjon (oppstilling og utregning)1: a) 48:2=          b) 96:3=          c) 84:4=

2: a) 74:2=          b) 57:3=          c) 92:4=

3: a) 142:2=          b) 156:3=          c) 328:4=

4: a) 4 244 865:5=          b) 5 631 561:3=          c) 9 654 372:9=
    
  Hjelp til divisjon
https://www.youtube.com/watch?v=wqcDKAGePxA
  Husk rekkefølgen: Dele - gange - minus - trekk ned
  Si ifra til André eller Rune dersom du syns dette er vanskelig!