1

Still opp og regn uta) 31,57 x 85,05

b) 54,50 x 28,14

c) 66,41 x 0,78

d) 21,09 x 50,60

e) 8,97 x 0,89

f) 59,18 x 67,95

g) 14,85 x 6,03
2

Still opp og regn uta) 17,62 x 52,55

b) 75,64 x 71,84

c) 2,37 x 5,67

d) 51,99 x 34,42

e) 12,73 x 9,31

f) 85,45 x 99,74

g) 13,38 x 55,03
3

Still opp og regn uta) 76,97 x 48,16

b) 98,75 x 17,58

c) 44,71 x 58,79

d) 38,96 x 69,63

e) 35,46 x 4,99

f) 62,02 x 53,56

g) 3,81 x 83,10
4

Still opp og regn uta) 155,0994 x 54,668

b) 431,3636 x 11,154

c) 467,1531 x 52,547

d) 362,6891 x 57,676

e) 793,3080 x 95,877

f) 903,1593 x 94,935

g) 680,3053 x 44,950
5

Mads får kveldstilleggMads tjener 130 kroner per time.

Hvis han jobber om kvelden, får han et tillegg i lønnen på 25 %.

Hvor mye tjener Mads hvis han jobber 4 timer om kvelden?