1

Jarle sparer pengerJarle hadde spart 450 kroner hvert år siden han begynte i første klasse. Hvor mye penger hadde han etter 3 år?
 
2

Flersifret multiplisert med ensifreta) 452 x 2

b) 562 x 4

c) 422 x 4

d) 532 x 5
 
3

Lærarar som skulle på turLærarane plukka 13 epler kvar. Det var tilsaman 12 lærarar som gjorde dette. Kor mange epler plukka dei tilsaman?

 

Still opp og rekn ut.
  
  Forklarar multiplikasjon av fleirsiffera tal
https://www.youtube.com/watch?v=io0Uu4nwG8w
4

Still opp og regn uta) 1 x 8 = 

b) 2 x 8 = 

c) 3 x 8 = 

d) 4 x 8 = 

e) 5 x 8 = 

f) 6 x 8 = 

g) 7 x 8 = 

h) 8 x 8 = 

i) 9 x 8 =

j) 10 x 8 =


 

5

Still opp og regn uta) 7 x 1 = 

b) 7 x 2 = 

c) 7 x 3 = 

d) 7 x 4 = 

e) 7 x 5 = 

f) 7 x 6 = 

g) 7 x 7 = 

h) 7 x 8 = 

i) 7 x 9 = 

j) 7 x 10 = 
6

Still opp og regn uta) 9 x 1 = 

b) 9 x 2 = 

c) 9 x 3 = 

d) 9 x 4 = 

e) 9 x 5 = 

f) 9 x 6 = 

g) 9 x 7 = 

h) 9 x 8 = 

i) 9 x 9 = 

j) 9 x 10 =