1

Still opp og regn uta) 0,83 - 0,02

b) 0,38 - 0,03

c) 0,84 - 0,05

d) 0,99 - 0,58

e) 0,75 - 0,17

f) 0,62 - 0,32

g) 0,68 - 0,31
2

Still opp og regn uta) 0,996 - 0,465

b) 0,324 - 0,056 

c) 0,690 - 0,397 

d) 0,361 - 0,249 

e) 0,405 - 0,273 

f) 0,729 - 0,067 

g) 0,847 - 0,641 
3

Still opp og regn uta) 0,83 - 0,02

b) 0,45 - 0,24

c) 0,69 - 0,46

d) 0,93 - 0,89

e) 0,56 - 0,08

f) 0,49 - 0,17

g) 0,58 - 0,03
4

Still opp og regn uta) 52,2 - 19,2

b) 22,9 - 6,4

c) 66,8 - 24,7

d) 77,3 - 54,9

e) 6,7 - 1,1

f) 28,8 - 17,6

g) 91,0 - 69,6
5

Still opp og regn uta) 71,5 - 25,4

b) 76,4 - 37,2

c) 87,6 - 40,3

d) 86,2 - 85,2

e) 78,0 - 59,0

f) 64,1 - 32,6

g) 66,3 - 61,5
6

Still opp og regn uta) 54,1 - 40,2

b) 14,1 - 12,5

c) 64,6 - 19,0

d) 68,3 - 15,2

e) 36,3 - 16,8

f) 68,2 - 0,5

g) 27,8 - 19,6
7

SubtraksjonKaroline har 700kr. Hun vil kjøpe ei bukse til 630rk. Hun får 195kr i avslag på buksa. Hvor mye penger har hun igjen etter å ha betalt buksa?


8

SubtraksjonBertil har 200kr. Han kjøper en bok til 78kr og en annen bok til 106kr. Hvor mye har han igjen?

.


 

9

Still opp og regn uta) 8355 - 786 = 
b) 1413 - 114 = 
c) 7488 - 542 = 
d) 3211 - 425 = 
e) 4010 - 80 = 
 
10

Still opp og regn utStill opp og regn ut
a) 266 - 39 = 
b) 4248 - 339 = 
c) 1185 - 949 = 
d) 8381 - 607 = 
e) 9432 - 366 = 
 
11

Still opp og regn utStill opp og regn ut
a) 4449 - 885 = 
b) 7454 - 106 = 
c) 782 - 91 = 
d) 9374 - 637 = 
e) 7361 - 633 = 
 
12

Still opp og regn utStill opp og regn ut
a) 363 - 65 = 
b) 256 - 31 = 
c) 962 - 76 = 
d) 472 - 63 = 
e) 971 - 60 = 
 
13

Still opp og regn utStill opp og regn ut
a) 916 - 88 = 
b) 507 - 61 = 
c) 531 - 82 = 
d) 917 - 12 = 
e) 710 - 68 = 
 
14

Still opp og regn utStill opp og regn ut
a) 398 - 56 = 
b) 552 - 25 = 
c) 625 - 94 = 
d) 766 - 54 = 
e) 300 - 27 = 
 
15

Still opp og regn utStill opp og regn ut
a) 398 - 56 = 
b) 552 - 25 = 
c) 625 - 94 = 
d) 766 - 54 = 
e) 300 - 27 = 
 
16

Still opp og regn utStill opp og regn ut
a) 135 - 27 = 
b) 959 - 82 = 
c) 197 - 90 = 
d) 759 - 55 = 
e) 748 - 49 = 
 
17

Still opp og regn utStill opp og regn ut
a) 917 - 87 = 
b) 467 - 5 = 
c) 906 - 25 = 
d) 589 - 79 = 
e) 454 - 14 = 
 
18

Still opp og regn uta) 2355 - 67 = 
b) 7835 - 67 = 
c) 788 - 20 = 
d) 7106 - 13 = 
e) 8111 - 26 = 
 
19

Still opp og regn utStill opp og regn ut
a) 1226 - 3 = 
b) 2527 - 72 = 
c) 333 - 85 = 
d) 1119 - 52 = 
e) 1001 - 48 = 
 
20

Still opp og regn utStill opp og regn ut
a) 8236 - 36 = 
b) 4539 - 47 = 
c) 3185 - 37 = 
d) 8042 - 42 = 
e) 7142 - 24 =