1

Subtraksjon av flersifrede tallLøs oppgavene:

a) 798 - 243

b) 768 - 463

c) 492 - 71
2

Subtraksjon med vekslingLøs oppgavene:

a) 475 - 366

b) 548 - 39

c) 624 - 189
3

Et godt tilbudSander ville kjøpe seg en genser som hadde kostet 599 kroner. Heldigvis fikk han 200 kroner i rabatt på genseren. Hvor mye måtte han betale?
4

1000-vennera) 1000 - 437 =

b) 1000 - 896 =

c) 1000 - 328 =

d) 1000 - 45 =
5

Løs subtraksjonsoppgaveneGjør først et overslag, løs deretter oppgavene

a) 456 - 123

b) 726 - 266

c) 490 - 67

d) 320 - 9
6

Løs subtraksjonsoppgaveneGjør først et overslag, løs deretter oppgavene

a) 800 - 430

b) 700 - 243

c) 600 - 124

d) 480 - 430
7

Overslag og utregningLag først et overslag, regn deretter ut:

a) 42 - 11

b) 47 - 13

c) 45 - 12

Hvilket av overslagene var lengst unna svaret? Hvorfor tror du det ble slik?
8

Overslag og utregningLag først et overslag, regn deretter ut:

a) 67 - 21

b) 54 - 16

c) 85 - 32

Hvilket av overslagene var nærmest svaret? Hvorfor tror du det ble slik?
9

Overslag og utregningLag først et overslag, regn deretter ut:

a) 62 - 51

b) 45 - 17

c) 44 - 10

Hvilket av overslagene var lengst unna svaret? Hvorfor tror du det ble slik?
10

Subtraksjon med desimaltallLag en tallinje som er 10 ruter lang. Tallinja starter med 0 og ender på 1. Skriv inn tidelene mellom 0 og 1, og bruk tallinja til å finne ut:

a) 0,2 - 0,1

b) 0,8 - 0,2

c) 0,4 - 0,3
11

Subtraksjon med desimaltallLag en tallinje som er 10 ruter lang. Tallinja starter med 2 og ender på 3. Skriv inn tidelene mellom 0 og 1, og bruk tallinja til å finne ut:

a) 2,9 - 0,1

b) 3 - 0,8

c) 2,4 - 0,4
12

Subtraksjon med desimaltallLag en tallinje som er 10 ruter lang. Tallinja starter med 8 og ender på 9. Skriv inn tidelene mellom 0 og 1, og bruk tallinja til å finne ut:

a) 9 - 0,1

b) 8,9 - 0,8

c) 8,4 - 0,3
13

Subtraksjon med desimaltallLag en tallinje som er 10 ruter lang. Tallinja starter med 9 og ender på 10. Skriv inn tidelene mellom 0 og 1, og bruk tallinja til å finne ut:

a) 9,1 - 0,1

b) 10 - 0,8

c) 10 - 0,3