1

MedianFinn medianen: 

8, 5, 7, 2, 10, 17, 15
2

MedianSkriv en kort forklaring på hva median er, og hvordan du finner denne.
3

GjennomsnittElevene i 9E fikk følgende karakter på siste matteprøve:

5   4   6   2   2  3  4  6   3   4   3   5   2   5   3   4   4   4   

Hva ble gjennomsnittet på denne matteprøven?
4

Lag et datasett 1Finn 4 tall hvor:

Gjennomsnittet er 4

Medianen er 4

Variasjonsbredden er 0
5

Lag et datasett 2Finn 4 tall hvor:

Gjennomsnittet er 4

Medianen er 3

Variasjonsbredden er 8 
6

Lag et datasett 3Finn 6 tall hvor:

Gjennomsnittet er 10

Medianen er 5

Variasjonsbredden er 15
7

Lag et datasett 4Finn seks tall hvor:

Gjennomsnittet = 0

Medianen = -1

Variasjonsbredden = 5