1

Foreta en undersøkelseSpør alle i klassen hvor mange søsken de har.

Når du har spurt alle i klassen kan du finne gjennomsnitt, median og typetall.
2

Hvor lenge arbeidet de?Gunnar, Alma, Silje og Peder jobbet alle samme på en kiosk i nærheten av skolen. På en uke jobbe de i gjennomsnitt 10 timer hver.

a) Hvor lenge arbeidet de tilsammen?

b) Lag et forslag til hvordan fordelingen kunne ha vært. Vis samtidig hvordan du regner gjennomsnitt.
3

Lag et tallmateriale og finn gjennomsnittFinn tre tall som gir gjennomsnittet 4.

Forklar hvordan du tenkte.
4

Lag et tallmateriale og finn gjennomsnittFinn seks tall som gir gjennomsnittet 4.

Forklar hvordan du tenkte.
5

Lag et tallmateriale og finn gjennomsnittFinn ni tall som gir gjennomsnittet 9
6

Finn tall som gir medianFinn fem tall som gir medianen 6
7

Finn tall som gir medianFinn tre tall som gir medianen 8
8

Finn tall som gir medianFinn 10 tall som gir medianen 3
9

Hvordan regner man ut typetall?Hvordan regner man ut typetall?

Forklar og tegn hvis nødvendig.
10

Hvordan regner man ut gjennomsnitt?Hvordan regner man ut gjennomsnitt?

Forklar og tegn hvis nødvendig.
11

Hvordan regner man ut median?Hvordan regner man ut median?

Forklar og tegn hvis nødvendig.