1

Gjør om mellom vektenheteneSkriv av og gjør om

a) 2000mg = ______hg

b) 2g = ______mg

c) 200cg = ______kg

d) 0,002kg = ______hg

e) 20dg = ______cg

f) 2g = ______cg
2

Gjør om mellom vektenheteneSkriv av og gjør om

a) 100cg = ______dg

b) 100cg = ______kg

c) 10dg = ______dag

d) 0,01hg = ______g

e) 10dg = ______g

f) 1g = ______hg
3

Gjør om mellom vektenheteneSkriv av og gjør om

a) 6000mg = ______dag

b) 6000mg = ______cg

c) 0,6dag = ______kg

d) 0,6dag = ______g

e) 600cg = ______hg

f) 6000mg = ______g

 
4

Gjør om mellom lengdeenheteneSkriv av og gjør om

a) 0,04hm = ______ cm

b) 40dm = ______ cm

c) 400cm = ______ m

d) 0,4dam = ______ m

e) 4000mm = ______ m

f) 4000mm = ______ km
5

Gjør om mellom lengdeenheteneSkriv av og gjør om

a) 4000mm = ______ hm

b) 0,4dam = ______ km

c) 400cm = ______ m

d) 0,4dam = ______ dm

e) 0,4dam = ______ m

f) 0,4dam = ______ cm
6

Gjør om mellom lengdeenheteneSkriv av og gjør om

a) 9000mm = ______ hm

b) 900cm = ______ dm

c) 90dm = ______ cm

d) 0,9dam = ______ m

e) 0,009km = ______ m

f) 0,09hm = ______ cm
7

Gjør om mellom lengdeenheteneSkriv av og gjør om

a) 9m = ______ mm

b) 0,09hm = ______ m

c) 90dm = ______ dam

d) 9m = ______ km

e) 0,09hm = ______ dm

f) 9m = ______ hm
8

Gjør om mellom måleenheteneSkriv av og gjør om

a) 0,07hl = ______ ml

b) 7000ml = ______ cl

c) 7l = ______ dl

d) 70dl = ______ ml

e) 700cl = ______ dl
9

Gjør om mellom måleenheteneSkriv av og gjør om

a) 80dl = ______ cl

b) 0,08hl = ______ l

c) 800cl = ______ hl

d) 0,08hl = ______ dl

e) 8000ml = ______ hl
10

Gjør om mellom måleenheteneSkriv av og gjør om

a) 100cl = ______ ml

b) 100cl = ______ l

c) 1000ml = ______ l

d) 1000ml = ______ dl

e) 10dl = ______ l

f) 10dl = ______ cl