1

Hva er vekten?Skriv g, hg eller kg bak tallene, slik at de beskriver riktig vekt.

a) vekten av en katt er 4.

b) vekten av et ark er 2.

c) vekten av en bil er 1000.

d) vekten av en pose poteter er 2.

e) vekten av en pose potetgull er 2.

f) vekten av en pakke skinkepålegg er 1.

g) vekten av en boks sjokoladepålegg er 350.

 


 

2

Hvor mye veier boksene?Boks A veier 4kg
Boks B veier 9hg
Boks C veier 800g

a) Hvor mange hektogram tyngre er B enn C? 

b) Hvor mange gram veier B og C til sammen?

c) Hvor mange hekto veier A og B til sammen?

d) Hvor mange hekto veier A, B og C til sammen?
3

Hva er klokka når hun er fremme?Josefine skal besøke bestemor. Hun reiser hjemmefra 12:30 og er fremme 55 minutter senere. Hva er klokka når hun er fremme?
4

Hva er klokken når han går av bussen?Peder reiser fra skolen kl. 14:50. Bussturen tar 35 minutter. Hva er klokka når han går av bussen?


 

  
5

Gjør om mellom enhetenea) Hvor mange mm er 90 dm ?
b) Hvor mange dm er 1 m ?
c) Hvor mange dm er 5 m ?
d) Hvor mange cm er 7 m ?
 
6

Gjør om mellom enhetenea) Hvor mange dm er 8 m ?
b) Hvor mange mm er 50 dm ?
c) Hvor mange mm er 10 m ?
d) Hvor mange mm er 80 dm ?
 
7

Gjør om mellom enhetenea) Hvor mange mm er 10 m ?
b) Hvor mange mm er 800 cm ?
c) Hvor mange cm er 40 dm ?
d) Hvor mange mm er 10 dm ?
 
8

Gjør om mellom enhetenea) Hvor mange mm er 7 m ?
b) Hvor mange mm er 10 dm ?
c) Hvor mange cm er 9 m ?
d) Hvor mange cm er 3 m ?
 
9

Gjør om mellom enhetenea) Hvor mange cm er 5 m ?
b) Hvor mange cm er 80 dm ?
c) Hvor mange dm er 6 m ?
d) Hvor mange cm er 1 m ?
 
10

Gjør om mellom enhetenea) Hvor mange cm er 0,05 hm ?
b) Hvor mange dm er 0,0008 mil ?
c) Hvor mange cm er 0,006 km ?
d) Hvor mange dam er 0,001 km ?
 
11

Gjør om mellom enhetenea) Hvor mange dm er 0,0006 mil ?
b) Hvor mange hm er 0,0006 mil ?
c) Hvor mange dm er 0,5 dam ?
d) Hvor mange m er 0,4 dam ?
 
12

Gjør om mellom enhetenea) Hvor mange mm er 0,08 hm ?
b) Hvor mange cm er 0,0009 mil ?
c) Hvor mange mm er 70 dm ?
d) Hvor mange dm er 0,07 hm ?
 
13

Gjør om mellom enhetenea) Hvor mange cm er 0,0001 mil ?
b) Hvor mange cm er 10 m ?
c) Hvor mange dm er 0,0007 mil ?
d) Hvor mange dam er 0,08 hm ?
 
14

Gjør om mellom enhetenea) Hvor mange mm er 700000 cm ?
b) Hvor mange cm er 1000 m ?
c) Hvor mange dm er 0,8 hm ?
d) Hvor mange cm er 40 m ?
 
15

Gjør om mellom enhetenea) Hvor mange m er 10 hm ?
b) Hvor mange cm er 70 km ?
c) Hvor mange cm er 8000 m ?
d) Hvor mange dm er 0,003 mil ?
 
16

Gjør om mellom enhetenea) Hvor mange mm er 3 cm ?
b) Hvor mange m er 0,001 dam ?
c) Hvor mange dm er 10 m ?
d) Hvor mange cm er 0,003 km ?
17

Gjør om mellom enhetene
a) Hvor mange mm er 0,1 hm ?
b) Hvor mange m er 30 hm ?
c) Hvor mange m er 0,001 hm ?
d) Hvor mange cm er 0,001 m ?
 
18

Gjør om mellom enhetenea) Hvor mange cm er 0,004 mil ?
b) Hvor mange dm er 50 dam ?
c) Hvor mange dam er 0,1 mil ?
d) Hvor mange mm er 300 hm ?
 
19

Gjør om mellom enhetene
a) Hvor mange mm er 8 m ?
b) Hvor mange km er 0,001 mil ?
c) Hvor mange cm er 400 dm ?
d) Hvor mange dam er 3 hm ?
 
20

Gjør om mellom enhetene
a) Hvor mange cm er 0,6 dam ?
b) Hvor mange cm er 700 hm ?
c) Hvor mange dm er 9 m ?
d) Hvor mange dm er 0,003 mil ?
 
21

Regn med klokken (digital klokke)a) Ådne søstera skulle fly. Flyet hadde avgang 06:56 og og landet 12:23. Hvor lang tid brukte flyet?
b) Hvor mange timer og minutter er det mellom 03:11 og 09:48?
c) Fra klokken 08:13 gikk det 8 timer. Hva var klokken da?
d) Fra klokken 08:13 gikk det 48 minutter. Hva er klokken da?
 
22

Regn med klokken (digital klokke)a) Tilja og Enya  gikk en lang tur sammen. De startet 08:15 og gikk til 15:44. Hvor lang tid brukte de?
b) Hvor mange timer og minutter er det mellom 02:11 og 15:44?
c) Fra klokken 03:02 gikk det 10 timer. Hva var klokken da?
d) Fra klokken 03:02 gikk det 52 minutter. Hva er klokken da?
 
23

Regn med klokken (digital klokke)a) Thilde med familie skulle besøke besteforeldrene i Tromsø. De startet hjemmefra 09:46 og var fremme 15:53. Hvor lang tid brukte de?
b) Hvor mange timer og minutter er det mellom 03:34 og 15:39?
c) Fra klokken 07:25 gikk det 7 timer. Hva var klokken da?
d) Fra klokken 03:34 gikk det 105 minutter. Hva er klokken da?
 
24

Hvor mye er klokken?a) Fra klokken 04:31 gikk det 39 minutter. Hva er klokken da?
b) Fra klokken 09:16 gikk det 92 minutter. Hva er klokken da?
c) Fra klokken 00:30 gikk det 35 minutter. Hva er klokken da?
 
25

Hvor mye er klokken?a) Fra klokken 04:31 gikk det 39 minutter. Hva er klokken da?
b) Fra klokken 09:16 gikk det 92 minutter. Hva er klokken da?
c) Fra klokken 00:30 gikk det 35 minutter. Hva er klokken da?
 
26

Hvor mye er klokken?a) Fra klokken 05:17 gikk det 112 minutter. Hva er klokken da?
b) Fra klokken 06:48 gikk det 38 minutter. Hva er klokken da?
c) Fra klokken 12:52 gikk det 3 minutter. Hva er klokken da?
 
27

Hvor mye er klokken?a) Fra klokken 05:17 gikk det 112 minutter. Hva er klokken da?
b) Fra klokken 06:48 gikk det 38 minutter. Hva er klokken da?
c) Fra klokken 12:52 gikk det 3 minutter. Hva er klokken da?
 
28

Hvor mye er klokken?a) Fra klokken 05:17 gikk det 112 minutter. Hva er klokken da?
b) Fra klokken 06:48 gikk det 38 minutter. Hva er klokken da?
c) Fra klokken 12:52 gikk det 3 minutter. Hva er klokken da?
 
29

Hvor mye er klokken?a) Fra klokken 10:18 gikk det 72 minutter. Hva er klokken da?
b) Fra klokken 17:06 gikk det 68 minutter. Hva er klokken da?
c) Fra klokken 09:19 gikk det 108 minutter. Hva er klokken da?