1

Still opp og regn uta) 95,60 + 9,31

b) 86,84 + 12,91

c) 60,10 + 19,37

d) 16,73 + 8,90

e) 31,33 + 18,60

f) 85,19 + 29,58

g) 81,21 + 16,41
2

Still opp og regn uta) 34,80 + 12,90

b) 99,87 + 15,27

c) 58,98 + 48,14

d) 26,66 + 10,62

e) 26,76 + 11,67

f) 68,18 + 51,03

g) 89,98 + 44,26
3

Still opp og regn uta) 78,83 + 46,33

b) 93,04 + 82,73

c) 99,66 + 3,46

d) 62,36 + 54,72

e) 94,27 + 0,36

f) 42,60 + 39,98

g) 76,33 + 20,67
4

Hvor mange høner har Hans tilsammen?Hans fant ut at halvparten av hønene hans fikk en ny kylling hvert år. I 2015 hadde han 8 høner. I 2016 hadde han 12 høner. Hvor mange høner ville Hans få etter 2018?