1

Likninger  1. "Til en fotballkamp ble det solgt 432 billetter som i alt gav en inntekt på 18 240 kr. Barnebilletten kostet 20 kr og voksenbilletten 50 kr. Hvor mange barn og voksne så kampen?"

 

  1. Elise Marie, Marte, Esther og Anja hadde lyst til å begynne på treningssenteret Skoi.

           Siden de var usikre på om de ville begynne betalte de seg inn første gang.

            Jentene prøvde seg på Zumba.

     Instruktørene spurte om de hadde med seg drikke. Bare Elise Marie hadde med seg noe å drikke. De andre tre jentene kjøpte hver sin flaske vann.

           Elise Marie, Marte, Esther og Anja betalte til sammen 275 kr

     Silje Marie, Sara, Line og tre andre venninner gjorde det samme, betalte seg inn, og kjøpte hver sin flaske vann. De betalte til sammen 450 kr

            Finn ut hvor mye det kostet å trene en gang, og hvor mye en flaske vann koster.

            Sett opp likningssett, og løs oppgaven

 

    3.   Ørjan kjøpte seks kinobilletter og Smågodt for 40 kr. For dette betalte han 520 kr

          Hvor mye koster en kinobillett?

 

     4.    Løs likningssettet under:

            2x+y=540

           4x+3y=1320

           Lag en regnefortelling (tekstoppgave) som passer til likningssettet.

 

      5. En familie som består av tre barn og to voksne, betaler 380 kroner for å komme inn på en fotballkamp. En annen familie med 4 barn og 3 voksne betaler                 540 kroner. Vi ønsker å finne ut hva billettprisen er for barn, og hva billettprisen er for voksne.

 

     6.  Mor til Kari var 32 år da Kari ble født. I dag er Kari og moren til sammen 64 år.

           Hva er alderen til Kari og moren i dag?

 

 
2

Skriv en potens med...Skriv en potens med 7 som grunntall og 4 som eksponent.

Regn ut potensen
3

Skriv som tierpotensSkriv 100 000 som tierpotens.
4

Skriv som tierpotensSkriv 1 000 000 som tierpotens.
5

Skriv som tierpotensSkriv 10 000 000 som tierpotens.
6

Regn ut de negative talleneOppgave 1: (+17)+(-60)=__________

Oppgave 2: (+15)-(+80)=__________

Oppgave 3: (+3)-(-50)=__________

Oppgave 4: (-1)+(-20)=__________

Oppgave 5: (-14)-(+30)=__________

Oppgave 6: (+6)+(+70)=__________

Oppgave 7: (-18)-(+50)=__________

Oppgave 8: (+2)+(+60)=__________

Oppgave 9: (-15)+(-70)=__________
7

Regn ut de negative talleneOppgave 1: (+3)-(+30)=__________

Oppgave 2: (+19)+(+20)=__________

Oppgave 3: (-13)+(-70)=__________

Oppgave 4: (+19)-(-90)=__________

Oppgave 5: (-7)+(-20)=__________

Oppgave 6: (+5)+(-50)=__________

Oppgave 7: (-2)+(+20)=__________

Oppgave 8: (-17)-(-50)=__________

Oppgave 9: (-8)+(+20)=__________
8

Regn ut de negative talleneOppgave 1: (-20)-(-70)=__________
Oppgave 2: (-17)-(+50)=__________
Oppgave 3: (+17)+(+70)=__________
Oppgave 4: (-5)+(+50)=__________
Oppgave 5: (-8)+(-70)=__________
Oppgave 6: (+4)+(+50)=__________
Oppgave 7: (-18)-(+40)=__________
Oppgave 8: (-4)-(-80)=__________
Oppgave 9: (+3)+(-70)=__________
9

Regn utOppgave 1:  ( - 6 ) + ( + 90 ) + ( + 60 ) =

Oppgave 2:  ( + 14 ) - ( - 80 ) - ( - 50 ) =

Oppgave 3:  ( + 13 ) - ( + 50 ) + ( - 20 ) =

Oppgave 4:  ( - 15 ) + ( - 90 ) + ( - 80 ) =

Oppgave 5:  ( + 11 ) - ( - 20 ) - ( + 40 ) =

Oppgave 6:  ( - 16 ) + ( - 50 ) + ( - 50 ) =

Oppgave 7:  ( + 11 ) + ( - 30 ) + ( + 20 ) =

Oppgave 8:  ( + 8 ) + ( + 10 ) - ( - 80 ) =

Oppgave 9:  ( - 2 ) - ( + 50 ) - ( - 20 ) =
10

Regn utOppgave 1: ( + 4 ) + ( + 80 ) - ( - 20 ) =

Oppgave 2: ( + 1 ) - ( + 10 ) + ( - 30 ) =

Oppgave 3: ( - 1 ) + ( + 10 ) + ( - 80 ) =

Oppgave 4: ( - 14 ) + ( - 90 ) - ( - 40 ) =

Oppgave 5: ( - 18 ) + ( - 10 ) + ( - 50 ) =

Oppgave 6: ( - 16 ) + ( - 80 ) + ( + 40 ) =

Oppgave 7: ( + 13 ) + ( - 60 ) + ( + 70 ) =

Oppgave 8: ( - 1 ) + ( + 40 ) - ( + 90 ) =

Oppgave 9: ( - 16 ) - ( - 40 ) + ( + 80 ) =
11

Regn utOppgave 1:  ( + 19 ) - ( + 90 ) + ( - 20 ) =

Oppgave 2:  ( - 19 ) + ( - 90 ) - ( + 90 ) =

Oppgave 3:  ( - 16 ) + ( + 90 ) + ( - 80 ) =

Oppgave 4:  ( - 9 ) - ( - 10 ) + ( - 70 ) =

Oppgave 5:  ( + 1 ) + ( - 50 ) - ( - 10 ) =

Oppgave 6:  ( + 3 ) + ( - 80 ) - ( - 10 ) =

Oppgave 7:  ( - 8 ) + ( + 70 ) + ( + 10 ) =

Oppgave 8:  ( - 18 ) - ( - 30 ) + ( + 50 ) =

Oppgave 9:  ( + 8 ) - ( + 30 ) - ( - 10 ) =