1

Hva viser termometeret?a)Et termometer viser 5 °C. Hva viser termometeret hvis temperaturen synker med åtte grader? Svar:

b) Et annet termometer viser -13 °C. Hva viser termometeret hvis temperaturen stiger med åtte grader?
2

Skriv tallene i stigende rekkefølgeSkriv tallene i stigende rekkefølge. Minste først.

a) - 5  1  -4  -2  -1

b) 4,0  -4,5  -4,0  0,4  1,5

c) 0,45   0,045   4,50   0,004   0,040 
3

Primtallene vårea) Primtallsfaktoriser tallet 342.

b) Skriv alle primtallene mellom 20 og 40.

c) Skriv primtallene mellom 90 og 100.
  
  Matematikk.org - lærer om primtallsfaktorisering
https://www.matematikk.org/oss.html?tid=89239