1

Regn uta) 12 hundredeler + 7 tideler

b) 5 tideler + 16 hundredeler

c) 4 tideler + 13 hundredeler

d) 5 tideler + 21 hundredeler + 9 tideler

e) 30 hundredeler + 17 tideler

f) 67 hundredeler + 230 tusendeler
2

Regn uta) 102,5 + 655,3 

b) 92,5 +317,8

c) 64,893 + 21,269

d) 16,405 + 42,87

e) 2,307 + 1,89 + 6,03

f) 18,084 + 75,9 + 52,09
3

Skriv som et tallDisse tallene er skrevet på utvidet form, skriv de som ett tall.

a) 6000000 + 500000 + 30000 + 8000 + 700 + 70 + 2

b) 8000000 + 500000 + 90000 + 1000 + 300 + 40 + 8

c) 3000000 + 300000 + 70000 + 1000 + 200 + 10 + 3

d) 3000000 + 500000 + 80000 + 6000 + 300 + 90 + 4
4

Skriv som et tallDisse tallene er skrevet på utvidet form, skriv de som ett tall.
 

a) 1000000 + 400000 + 60000 + 6000 + 600 + 10 + 1

b) 7000000 + 300000 + 90000 + 2000 + 600 + 50 + 4

c) 8000000 + 600000 + 70000 + 5000 + 800 + 70 + 9

d) 9000000 + 400000 + 30000 + 8000 + 400 + 50 + 9
5

Skriv som et tallDisse tallene er skrevet på utvidet form, skriv de som ett tall.

 

a) 7000000 + 700000 + 10000 + 8000 + 700 + 60 + 1

b) 4000000 + 100000 + 50000 + 7000 + 700 + 40 + 7

c) 2000000 + 200000 + 10000 + 7000 + 100 + 90 + 3

d) 8000000 + 200000 + 30000 + 1000 + 200 + 40 + 3
6

Skriv tallene på utvidet forma) 4263811

b) 9969947

c) 3465731

d) 7898393
7

Skriv tallene på utvidet forma) 4525227

b) 2521638

c) 1317392

d) 5946376
8

Svar som blir negativea) 49 - 64

b) 30 - 57

c) 22 - 78

d) 9 - 23
9

Svar som blir negativea) 15 - 76

b) 11 - 21

c) 1 - 66

d) 17 - 46
10

Regn uta) 26 - 80 + 85

b) 36 - 99 + 76

c)  - 9 + 15 - 51

d)  - 5 + 80 - 87
11

Regn uta)  - 1 + 54 - 57

b) 18 - 71 + 57

c) 6 - 10 + 9

d)  - 81 + 92 - 80
12

Regn uta)  - 32 + 39 - 15

b)  - 69 + 75 - 82

c) 29 - 38 + 14

d)  - 48 + 97 - 68
13

Fyll ut de tomme felteneSkriv av og fyll ut de tomme feltene:


a) 5 · 12 = 5 · (10 + 2) = 50 + _______ = _______

b) 4 · 13 = 4 · (10 + 3) = _______ + 12 = _______

c) 6 · 13 = 6 · (10 + 3) = _______ + _______ = _______

d) 8 · 12 = 8 · (10 + 2) = _______ + _______ = _______
14

Fyll ut de tomme felteneSkriv av og fyll ut de tomme feltene:

a) 14 · 6 = (10 + 4) · 6 = 60 + _____ = _____

b) 38 · 3 = (30 + _____) · 3 = _____ + _____ = _______

c) 45 · 5 = (___ + 5) · 5 = _____ + _____ = _______

d) 52 · 7 = (50 + ____) · 7 =_____ + ____ = _____
15

Regn ut ved hjelp av parentesRegn ut ved hjelp av parentes. Skriv hele stykket


a) 28 · 5 = ______________________

b) 35 · 8 = ______________________

c) 56 · 6 = ______________________

d) 64 · 4 = _______________________
16

Temperaturen synkerI Trondheim var temperaturen en dag 5 °C.
Hva ble temperaturen neste dag hvis den sank med: 

a) 5 grader? _______ °C

b) 10 grader? _______ °C

c) 7 grader? _______ °C

d) 20 grader? _______ °C
17

Temperaturen stigerEn annen dag var temperaturen –3 °C i Kirkenes.
Hva ble temperaturen neste dag hvis den steg med:
a) 8 grader? _______ °C

b) 13 grader? _______ °C

c) 2 grader? _______ °C

d) 30 grader? _______ °C
18

Regn uta) 19+(-60)=__________

b) 7+(-60)=__________

c) 18-(+80)=__________

d) 15-(-70)=__________

e) 9-(-80)=__________

f) 4-(-80)=__________

g) 17-(+40)=__________

h) 8+(-20)=__________
19

Regn uta) 3+(-80)=__________

b) 9-(+90)=__________

c) 7-(+70)=__________

d) 5+(-90)=__________

e) 1-(+70)=__________

f) 15+(-30)=__________

g) 4-(-30)=__________

h) 3-(+60)=__________
20

Regn uta) 2+(+50)=__________

b) 11+(-50)=__________

c) 6-(-70)=__________

d) 13+(+80)=__________

e) 12-(+90)=__________

f) 6-(+90)=__________

g) 10-(+80)=__________

h) 6+(-10)=__________