1

Hvilke tall mangler?a)  5 x 5 = 20 + __

b) 8 x 7 + 1 = 50 + __

c) __ x 5 = 7 + 28

d) 4 - 7 = 3 x __

e) 7 x 3 - 1 = 4 x 4 + __
2

Hvilket tall er de fire neste i tallfølgene?a) 9, 18, 27, 36 ...

b) 18, 21, 24, 27 ...

c) 42, 49, 56, 63 ...
  
  Øv mer på denne type oppgaver.
http://podium.gyldendal.no/mno1-4/4b/9/h/3
3

TestHvilket tall er 350 000 større enn 450 000?


 

  
4

Skriv som ett tallDisse tallene er skrevet på utvidet form, skriv de som ett tall.

a) 700000 + 90000 + 9000 + 200 + 80 + 3

b) 100000 + 10000 + 7000 + 600 + 30 + 6

c) 900000 + 40000 + 1000 + 300 + 70 + 4

d) 600000 + 50000 + 7000 + 100 + 40 + 1
5

Skriv som ett tallDisse tallene er skrevet på utvidet form, skriv de som ett tall.

a) 800000 + 90000 + 4000 + 600 + 70 + 6

b) 800000 + 20000 + 7000 + 100 + 60 + 4

c) 300000 + 10000 + 4000 + 900 + 80 + 1

d) 200000 + 40000 + 2000 + 300 + 30 + 9
6

Skriv som ett tallDisse tallene er skrevet på utvidet form, skriv de som ett tall.

a) 700000 + 60000 + 5000 + 100 + 50 + 1

b) 600000 + 90000 + 2000 + 300 + 80 + 2

c) 600000 + 60000 + 3000 + 400 + 70 + 5

d) 700000 + 40000 + 7000 + 600 + 10 + 4
7

Skriv tallene på utvidet forma) 86957

b) 49582

c) 32713

d) 34837
8

Skriv tallene på utvidet forma) 69877

b) 28497

c) 92357

d) 19447
9

Skriv tallene på utvidet forma) 65923

b) 65379

c) 97847

d) 45981
10

PosisjonssystemetSe på tallet 473,59
Hvor mange
a) hundrere står på hundrerplassen? _______
b) hundredeler står på hundredelsplassen? _______
c) tiere står på tierplassen? _______
d) tideler står på tidelsplassen? _______
e) enere står på enerplassen? _______
11

PosisjonssystemetSe på tallet 24,619.
Hvilken verdi har plassen der
a) sifferet 1 står? _______
b) sifferet 6 står? _______
c) sifferet 2 står? _______
d) sifferet 4 står? _______
e) sifferet 9 står? _______
12

Still opp og regn ut. Lekse uke 361.     539 + 763 =

2.     594 - 463=

3.     783 - 309=

4.     4589+743=

5.     387 x 7=

6.     648 x 5=

7.     565: 5=

8.     680: 8=

Still opp i boken din og regn ut. Husk streker på rett plass, to streker under svarene.
 


 

  
  Hjelp til divisjon
https://www.youtube.com/watch?v=wYgWAzQt5ds
  Hjelp til addisjon
https://www.youtube.com/watch?v=ZrPhd5vEj0I&list=PLC56445A956D1C853
  Hjelp til subtraksjon
https://www.youtube.com/watch?v=Ej45sLTwGHY
  Hjelp til multiplikasjon
https://www.youtube.com/watch?v=io0Uu4nwG8w
  Hjelp til divisjon
https://www.youtube.com/watch?v=wqcDKAGePxA&index=4&list=PLC56445A956D1C853
13

Øve til prøveSkriv tala i stigande rekkjefølge

1505,1521,1615, 1561,1265, 1612
14

TalmønsterKva for tre tal er dei neste i talrekkjene? 

 1. 0,3 - 0,45 - 0,6 - 0,75....
 2. 0,003 - 0,006 - 0,009 - 0,012...
 3. 0,001, 0,003, 0,007, 0,013... 15

TalmønsterKva for tal manglar i talrekkjene?

 1. 0,02 - 0,04 - ____ - 0,08 - ____ - 0,12
 2. 0,4 - ____ - 0,3 - 0,25 - ____
 3. ____ - ____ - 0,21 - 0,28 -  ____ - 0,4216

Desimaltall med konkretiseringsmateriellKonkretiseringsoppgave Ti-tallsystemet. 

 

 

Som dere ser på bordet ligger det forskjellige figurer med farge, der den blå er den største og den oransje er den minste. Disse representer hver sin verdi i ti talls systemet.  

 

Farge

Verdi

Blå

10

Grønn

1

Gul

1/10 = 0,1

Oransje

1/100= 0,01

 

 

 1. Bruk konkretiseringsmateriellet og representer følgende verdier?

 

 1. 23.44
 2. 16.08
 3. 5.14
 4. 2.65

 

 1. Bruk konkretiseringsmateriellet og representer følgende verdier uten bruke blå og grønn ?
  1. 2.06
  2. 3.82
  3. 1.02
 2. Legg frem 2 blå, 3 grønne og 1 gul. Vi tar bort verdien av 5 grønne og 11 oransje. Hva har vi da ? Regn ut og vis med brikkene.