1

Hvilke tall mangler?a)  5 x 5 = 20 + __

b) 8 x 7 + 1 = 50 + __

c) __ x 5 = 7 + 28

d) 4 - 7 = 3 x __

e) 7 x 3 - 1 = 4 x 4 + __
2

Hvilket tall er de fire neste i tallfølgene?a) 9, 18, 27, 36 ...

b) 18, 21, 24, 27 ...

c) 42, 49, 56, 63 ...
  
  Øv mer på denne type oppgaver.
http://podium.gyldendal.no/mno1-4/4b/9/h/3
3

TestHvilket tall er 350 000 større enn 450 000?


 

  
4

Skriv som ett tallDisse tallene er skrevet på utvidet form, skriv de som ett tall.

a) 700000 + 90000 + 9000 + 200 + 80 + 3

b) 100000 + 10000 + 7000 + 600 + 30 + 6

c) 900000 + 40000 + 1000 + 300 + 70 + 4

d) 600000 + 50000 + 7000 + 100 + 40 + 1
5

Skriv som ett tallDisse tallene er skrevet på utvidet form, skriv de som ett tall.

a) 800000 + 90000 + 4000 + 600 + 70 + 6

b) 800000 + 20000 + 7000 + 100 + 60 + 4

c) 300000 + 10000 + 4000 + 900 + 80 + 1

d) 200000 + 40000 + 2000 + 300 + 30 + 9
6

Skriv som ett tallDisse tallene er skrevet på utvidet form, skriv de som ett tall.

a) 700000 + 60000 + 5000 + 100 + 50 + 1

b) 600000 + 90000 + 2000 + 300 + 80 + 2

c) 600000 + 60000 + 3000 + 400 + 70 + 5

d) 700000 + 40000 + 7000 + 600 + 10 + 4
7

Skriv tallene på utvidet forma) 86957

b) 49582

c) 32713

d) 34837
8

Skriv tallene på utvidet forma) 69877

b) 28497

c) 92357

d) 19447
9

Skriv tallene på utvidet forma) 65923

b) 65379

c) 97847

d) 45981
10

PosisjonssystemetSe på tallet 473,59
Hvor mange
a) hundrere står på hundrerplassen? _______
b) hundredeler står på hundredelsplassen? _______
c) tiere står på tierplassen? _______
d) tideler står på tidelsplassen? _______
e) enere står på enerplassen? _______
11

PosisjonssystemetSe på tallet 24,619.
Hvilken verdi har plassen der
a) sifferet 1 står? _______
b) sifferet 6 står? _______
c) sifferet 2 står? _______
d) sifferet 4 står? _______
e) sifferet 9 står? _______
12

Still opp og regn ut. Lekse uke 361.     539 + 763 =

2.     594 - 463=

3.     783 - 309=

4.     4589+743=

5.     387 x 7=

6.     648 x 5=

7.     565: 5=

8.     680: 8=

Still opp i boken din og regn ut. Husk streker på rett plass, to streker under svarene.
 


 

  
  Hjelp til divisjon
https://www.youtube.com/watch?v=wYgWAzQt5ds
  Hjelp til addisjon
https://www.youtube.com/watch?v=ZrPhd5vEj0I&list=PLC56445A956D1C853
  Hjelp til subtraksjon
https://www.youtube.com/watch?v=Ej45sLTwGHY
  Hjelp til multiplikasjon
https://www.youtube.com/watch?v=io0Uu4nwG8w
  Hjelp til divisjon
https://www.youtube.com/watch?v=wqcDKAGePxA&index=4&list=PLC56445A956D1C853
13

Øve til prøveSkriv tala i stigande rekkjefølge

1505,1521,1615, 1561,1265, 1612
14

TalmønsterKva for tre tal er dei neste i talrekkjene? 

 1. 0,3 - 0,45 - 0,6 - 0,75....
 2. 0,003 - 0,006 - 0,009 - 0,012...
 3. 0,001, 0,003, 0,007, 0,013... 15

TalmønsterKva for tal manglar i talrekkjene?

 1. 0,02 - 0,04 - ____ - 0,08 - ____ - 0,12
 2. 0,4 - ____ - 0,3 - 0,25 - ____
 3. ____ - ____ - 0,21 - 0,28 -  ____ - 0,4216

Desimaltall med konkretiseringsmateriellKonkretiseringsoppgave Ti-tallsystemet. 

 

 

Som dere ser på bordet ligger det forskjellige figurer med farge, der den blå er den største og den oransje er den minste. Disse representer hver sin verdi i ti talls systemet.  

 

Farge

Verdi

Blå

10

Grønn

1

Gul

1/10 = 0,1

Oransje

1/100= 0,01

 

 

 1. Bruk konkretiseringsmateriellet og representer følgende verdier?

 

 1. 23.44
 2. 16.08
 3. 5.14
 4. 2.65

 

 1. Bruk konkretiseringsmateriellet og representer følgende verdier uten bruke blå og grønn ?
  1. 2.06
  2. 3.82
  3. 1.02
 2. Legg frem 2 blå, 3 grønne og 1 gul. Vi tar bort verdien av 5 grønne og 11 oransje. Hva har vi da ? Regn ut og vis med brikkene.      

 

 


 

17

Skriv tallet med sifreA) Seks milliarder

B) Tretti billioner

C) Førtifem tusen trehundre og nittifire
18

Skriv tallet som er størstA) 11143 eller 2 milliarder?

.B) 4 millioner eller 256000
19

Gjør om til tallA) Ett tusen

B) Ti tusen

C) Hundre tusen

D) En million

E) En milliard

F) En billion

G) En billiard
20

Finn tallet som skjuler seg bak xA) 50 000 + x = 100 000

B) 200 000 + x = 1 000 000

C) 1 000 000 - x = 700 000

D) x + 950 000 = 1 000 000 
21

Skriv tallet i utvidet formA) 2 345 792

B) 1 762 398

C) 6 181 045
22

Skriv tallene i stigende rekkefølge - fra minst til størst3 052 000

987 400

2 995 300

1 003 000,03

3 100 000

1 050 000

899 000

 
23

Hvor mange flere bor i Montevideo enn i Colonia?Montevideo er Uruguays hovedstad.                      Den har 1 300 000 innbyggere. Colonia som er en mindre by i Uruguay har 21 714 innbyggere. Hvor mange flere bor i Montevideo enn i Colonia?
24

Lag en regnefortellingLag en regnefortelling om familien Hagen som skal kjøpe seg is.
(Bruk bildet til å lage fortellingen)
Vis utregning og fasit
 


 

25

Hvor mange isHvor mange softis kan man kjøpe for en 200-lapp?


 

26

Anne kjøper isAnne kjøpte 4 is og tilbehør, til 85 kroner. 
Kom med et forslag på hvilke 4 is hun kjøpte?


 

27

Hvor mye får man for 200 kroner?a) Hvor mange brus kan man kjøpe for 200 kroner?
b) Hvor mange farris kan du få for 200 kroner?
 


 

28

Hva skal man kjøpe?a) Hvor mye dyrere er en stor pizza enn en liten pizza?

b) En familie vurderer å kjøpe enten:
- 4 småe pizzaer 
- eller 3 store pizzaer 
- eller 1 stor pizza og 2 hamburgere

Hvilken av disse alternativene er dyrest og billigst?
Hva ville du ha kjøpt? Hvorfor?
 


 

29

Hvordan regner du en slik oppgave?Skriv og forklar med egne ord hvordan du løser denne oppgaven:

3465 + 2354

Husk å bruk riktige ord og begreper.
30

Hvordan regner du en slik oppgave?Skriv og forklar med egne ord hvordan du løser denne oppgaven:

4644 - 2878

Husk å bruk riktige ord og begreper.
31

Hvordan regner du en slik oppgave?Skriv og forklar med egne ord hvordan du løser denne oppgaven:

23 x 45

Husk å bruk riktige ord og begreper.
32

Hvordan regner du en slik oppgave?Skriv og forklar med egne ord hvordan du løser denne oppgaven:

468 : 3

Husk å bruk riktige ord og begreper.
33

Hvordan regner du en slik oppgave?Skriv og forklar med egne ord hvordan du løser denne oppgaven:

1288 : 56

Husk å bruk riktige ord og begreper.
34

Hvordan regner du en slik oppgave?Skriv og forklar med egne ord hvordan du løser denne oppgaven:

213 x 145

Husk å bruk riktige ord og begreper.
35

Hvordan regner du en slik oppgave?Skriv og forklar med egne ord hvordan du løser denne oppgaven:

7754 x 4

Husk å bruk riktige ord og begreper.
36

Hvordan regner du en slik oppgave?Skriv og forklar med egne ord hvordan du løser denne oppgaven:

345 + 23

Husk å bruk riktige ord og begreper.