1

Skriv som ett tallDisse tallene er skrevet på utvidet form, skriv de som ett tall.

a) 60000 + 6000 + 500 + 20 + 6

b) 20000 + 9000 + 100 + 60 + 9

c) 30000 + 8000 + 900 + 50 + 7

d) 80000 + 3000 + 100 + 20 + 9

 
2

Skriv som ett tallDisse tallene er skrevet på utvidet form, skriv de som ett tall.

a) 10000 + 8000 + 500 + 70 + 5

b) 50000 + 1000 + 800 + 60 + 5

c) 50000 + 9000 + 900 + 50 + 9

d) 80000 + 8000 + 200 + 90 + 9
3

Skriv som ett tallDisse tallene er skrevet på utvidet form, skriv de som ett tall.

a) 30000 + 5000 + 700 + 30 + 4

b) 90000 + 4000 + 100 + 70 + 3

c) 30000 + 2000 + 200 + 40 + 4

d) 80000 + 1000 + 100 + 50 + 7