1

Rund av til nærmeste tiera) 9

b) 19

c) 29

d) 38

e) 47

f) 56
2

Rund av til nærmeste tiera) 57

b) 65

c) 44

d) 32

e) 78

f) 10
3

OverslagGjør først et overslag, regn deretter ut

a) 21 + 39

b) 43 + 17

c) 12 + 9

d) 87 + 12
4

ButikkturenAre skal i butikken. Han skal kjøpe:

 • Melk; 16 kroner
 • Brød; 32 Kroner
 • Skinke; 15 kroner
 • Sjokolade; 12 kroner

Lag et overslag over hva Are må betale. Regn deretter ut hva han må betale.
5

Dagens tallDagens tall er 34

 • Er dagens tall et oddetall eller partall? Forklar 
 • Hvilket tall kommer rett før dagens tall på tallinja?
 • Hvilket tall kommer rett etter dagens tall på tallinja?
 • Hva er det dobbelte av dagens tall?
 • Hva er halvparten av dagens tall?
 • Hvilket siffer står på enerplassen i dagens tall?
 • Hvilket siffer står på tierplassen i dagens tall?
 • Skriv dagens tall i utvidet form.6

Dagens tallDagens tall er 46

 • Er dagens tall et oddetall eller partall? Forklar 
 • Hvilket tall kommer rett før dagens tall på tallinja?
 • Hvilket tall kommer rett etter dagens tall på tallinja?
 • Hva er det dobbelte av dagens tall?
 • Hva er halvparten av dagens tall?
 • Hvilket siffer står på enerplassen i dagens tall?
 • Hvilket siffer står på tierplassen i dagens tall?
 • Skriv dagens tall i utvidet form.7

Utvidet formDisse tallene er skrevet på utvidet form. Skriv som ett tall.

a) 400+20+1

b) 500+90+4

c) 200 +50+0

d) 800+40+7

e )300+20+9

f) 600+0+4
8

Utvidet formSkriv tallene på utvidet form:

a) 315

b) 876

c) 201

d) 523

e) 325

f) 253
9

Finn talletFinn ut hvilket tall jeg tenker på når du vet at:

 • Tallet har to siffer
 • Tallets to sifre er oddetall
 • Sifferet på tierplassen har dobbelt verdi av sifferet på enerplassen10

Ulike verdierFinn alle verdiene som er mulig med sifrene 1, 2 og 3, dersom du må bruke alle sifrene for å sette sammen til et tall.
11

Hvor mange ganger?Hvor mange ganger må du doble et tall før du har en verdi høyere enn 100, hvis du starter på 2?
12

Hvor mange ganger?Hvor mange ganger må du doble et tall før du har en verdi høyere enn 100, dersom du starter med tallet 4?
13

PlassverdisystemetHva er den høyeste verdien et tall kan ha dersom det består av sifrene 3, 1 og 7?

Hve er den laveste verdien du kan lage med de samme sifrene?

Hva er differansen mellom det tallet som har høyest og lavest verdi?
14

PlassverdisystemetHva er den høyeste verdien et tall kan ha dersom det består av sifrene 8, 1 og 9?

Hve er den laveste verdien du kan lage med de samme sifrene?

Hva er differansen mellom det tallet som har høyest og lavest verdi?
15

PlassverdisystemetHva er den høyeste verdien et tall kan ha dersom det består av sifrene 3, 2 og 6?

Hve er den laveste verdien du kan lage med de samme sifrene?

Hva er differansen mellom det tallet som har høyest og lavest verdi?
16

Hvilke tall?Hvilke tall kan man lage dersom:

 • Tallet skal kun bestå av sifre som er partall
 • Tallet har tre sifre
 • Sifferet på hundrerplassen er høyere enn sifferet på tierplassen
 • Sifferet på tierplassen er høyere enn sifferet på enerplassen17

Hvilket tall?Hvilket tall er midt mellom 0 og 100?
18

Hvilket tall?Hvilket tall er midt mellom 50 og 100?
19

Hvilket tall?Hvilket tall er midt mellom 60 og 100?
20

Hvilket tall?Hvilket tall er midt mellom 70 og 100?
21

Hvilket tall?Hvilket tall er midt mellom 70 og 96?
22

Hvilket tall?Hvilket tall er midt mellom 52 og 96?
23

RepetisjonsoppgaverStill opp og regn ut:

a) 90 + 23

b) 67 + 24

c) 243 + 123
24

RepetisjonsoppgaverStill opp og regn ut:

a) 67 - 35

b) 24 - 16

c) 365 - 190