Delingsplattform


eMatte har også en fritt tilgjengelig delingsplattform.

Du kan dele dine beste matteoppgaver med andre lærere. Det er enkelt å tilpasse oppgaver og oppgavesett til elevene.